Verkstadslokaler.se

Hitta produktionslokaler till försäljning och för uthyrning. Skapad av Verksamhetslokaler.se

Produktionslokal uthyres i Eskilstuna

1500 - 10000 m2 produktion, kontor, lager i Eskilstuna uthyres

1500 - 10000 m2 produktion/verkstad för uthyrning i Eskilstuna

Croisette Real Estate Partner kan numera erbjuda etableringsmöjligheter för Industri/Lager & Industri i Eskilstuna Logistikpark. Total tomtstorlek uppgår till ca. 30 000 kvm och det går att uppföra byggnader upp till ca. 10 000 kvm. Vi kan hitta lösningar gällande lokaler från ca. 1 500 kvm. Byggnad och lokal kommer anpassas utefter blivande hyresgästers krav och önskemål. Bifogade bilder och ritningar är exempel på hur en enhet kan komma att se ut vid färdigställande. Detaljplanen tillåter max ca. 18 meter bygghöjd. Eskilstuna är strategiskt beläget mitt i transportflödet till och från Stockholm-Mälardalen, en region med stark tillväxt. Ett ekonomiskt centrum med ca 3 miljoner människor och många multinationella företag. En stor marknad med starka internationella affärsrelationer och stora transportvolymer där Eskilstuna ligger mitt i logistikflödet. Eskilstuna Logistikpark förbinder tre transportsystem; järnväg, motorväg och flyg. Området är 400 hektar stort, planerat och klart för nya lager och industriterminaler, som vill ligga nära järnväg, väg och flyg. Tillsammans med andra logistikområden som Vilsta, Svista, Brunnsta och kombiterminalen är området ett attraktivt logistikcentra med kompetent arbetskraft och stabil tillgång till grön el och högpresterande IT-nät. Den väl utbyggda infrastrukturen gör staden attraktiv för transportföretag, lager- och distributionsverksamhet, industriföretag och tjänsteföretag inom logistik och e-handel.